KS Orehovlje

Orehovlje spremljajo izkušnje, tradicija in bogata zgodovina kraja. Kulturna dediščina in tradicionalni prazniki so skupaj z modernim in mladostnim tokom vasi, lastnosti, ki dajejo kraju živahnost in vabljivost. Življenje v naravi, možnost pridelovanja lastnin vrtnin, sprehod ali tek po kolovozih vaških polj, ki se vijejo ob bregovih reke Vipave, ter bližina večjih mest, kot sta Nova Gorica ali italijanska Gorica, omogočajo prebivalcem kakovostno preživljanje vsakdana in vzbujajo obiskovalcem željo po vrnitvi v z reko Vipavo zaobjeti kraj.

orehovska polja

 

OREHOVSKA HIMNA

 

Orehovlje, naša vas domača!

Le imejte drugi vsi, vsega kar želite,

samo da Orehovlje v miru nam pustite.

V pesmi naše zlijemo radost in bolesti,

drugim pa poklonimo navdušenja zavesti.

 

Pesem naša valovi

kot Vipava naša,

polna žarkov je moči

kot mladina naša.

 

Avtor: Ivan - Znek Cotič

po nareku Armanda Cotiča in Jožeta Žigona zapisal in harmoniziral Jani Klančič