KS Orehovlje

Orehovlje spremljajo izkušnje, tradicija in bogata zgodovina kraja. Kulturna dediščina in tradicionalni prazniki so skupaj z modernim in mladostnim tokom vasi, lastnosti, ki dajejo kraju živahnost in vabljivost. Življenje v naravi, možnost pridelovanja lastnin vrtnin, sprehod ali tek po kolovozih vaških polj, ki se vijejo ob bregovih reke Vipave, ter bližina večjih mest, kot sta Nova Gorica ali italijanska Gorica, omogočajo prebivalcem kakovostno preživljanje vsakdana in vzbujajo obiskovalcem željo po vrnitvi v z reko Vipavo zaobjeti kraj.

orehovska polja