KS Orehovlje

VABILO

na tretjo redno sejo sveta Krajevne skupnosti Orehovlje,

  v torek, 16. aprila 2019 ob 19.00 uri v Športnem parku »Java«

 

Dnevni red:

 

  1. Potrditev dnevnega reda.
  2. Potrditev zapisnika in pregled realizacije sklepov tretje redne seje.
  3. Poročilo predsednika sveta KS Orehovlje za obdobje med sejama.
  4. Obravnava predloga ODLOK o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu v Občini Miren-Kostanjevica
  5. Obravnava predloga za prenovitev spletne strani KS Orehovlje (poroča sekretarka Andreja Vizintin).
  6. Obravnava prispelih dopisov.
  7. Pobude in vprašanja svetnikov.

VABLJENI

-       člani sveta KS

-       sekretarka, ga. Andreja Vizintin

-       krajani

 

PREDSEDNIK SVETA KS OREHOVLJE

Bogomir Nemec 

 

 

Vaški park Orehovlje - projekt

http://gregavezjak.com/orehovlje-village-park/