KS Orehovlje

OBVESTILO VAŠKI PARK

Spoštovani krajani, obveščamo vas, da se bo v kratkem začelo z urejanjem vaškega parka (ob cerkvi) v skladu s sklepom, ki ga je sprejel Svet KS Orehovlje že v prejšnjem mandatu ter v skladu s sprejetim načrtom investicij in investicijskega vzdrževanja.

                                                                                                                                                                                                                                    

NAMAKANJE VOGRŠČEK

Poziv za ureditev pravice za odjem vode iz namakalnega sistema Vogršček za namakanje izven območja sistema. (klik)

Vloga za sklenitev pogodbe o namakanju: Vloga